Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

INFORMATION OCH NYHETER

Styrelse IFK CS 20142014-03-22
 
ORDFÖRANDE:
Bertil Klasson, IFK Lidingö

Ordinarie styrelseledamöter:
Veronica Andersson, IFK Nyköping
Eva Blomberg, IFK Lidingö
Veikko Melakari, IFK Stockholm
Sylvia Nilsson, IFK Norrköping
Gunnar Ekstedt, IFK Stockholm

Styrelsesuppleant:
Magnus Gärdebring, IFK Karlshamn

Revisor:
Lars Troedsson, IFK Lidingö
Gun Hedrén, IFK Rössjöholm

Revisorsuppleanter:
Gunnar Ståhl, IFK Tumba
Orvar Blomberg, IFK Lidingö

Valberedning:
Ingvar Bergquist, IFK Stockholm
Ingvar Lindkvist, IFK Lidingö

IFKCS Årsmöte 1403152014-02-23
 
Dagordning vid representantskapsmöte
lördagen den 15 mars 2014.

1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts
stadgeenligt.
3. Val av mötesordförande och
sekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och
tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning för
mötet enligt stadgarna.
6. Fastställande av sista datum för
protokollsjustering.
7. a) Föredragning av CS
verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret. b)Föredragning av CS
förvaltningsberättelse (resultat- och
balansräkning) för senaste
räkenskapsåret.
8. Föredragning av revisorernas
berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för CS
för den tid revisionen avser. CS-
ledamöter får ej rösta.
10. Beslut om antalet CS-ledamöter
och suppleanter för det kommande
arbetsåret.
11. Beslut om föreningarnas /IA:s
avgift till Kamratorganisationen för
nästkommande år.
12. Fastställande av verksamhetsplan
samt beslut om budget för innevarande
verksamhets- och räkenskapsår.
13. Behandling av CS förslag och i
rätt tid från föreningar/IA inkomna
motioner.
14. Behandling av
förslag/ansökningar om anordnande av
Kamratmästerskapstävlingar.
15. Behandling av ärenden som från
andra organisationer hänskjutits till
CS.
16. Val av Kamratorganisationens och
tillika CS ordförande för en tid av 1
år.
17. Val av halva antalet
styrelseledamöter för en tid av 2 år.
18. Val av styrelsesuppleanter, med
för dem fastställd turordning, för en
tid av 1 år.
19. Val av två revisorer, jämte två
suppleanter för dessa, för en tid av 1
år.
20. Val av valberedning för en tid
av 1 år.
21. Beslut om tid och plats för
nästkommande representantskapsmöte.
22. Övriga ärenden.
23. Mötets avslutning.

IFKCS Gratulerar2014-02-21
 
Emelie Wikström, IFK Sävsjö, ungdomsstipendiat 2008, kom på 6:e plats i dagens slalom /21 febr/ vid vinter OS i Sotji.
IFK Centralstyrelse gratulerar Emelie till den fina prestationen.

IFKCS Gratulerar2014-02-15
 
IFK Centralstyrelsen gratulerar till guldet för det svenska damlaget i stafett idag /15 febr./ vid vinter OS i Sotji. Sista sträckan kördes av Charlotte Kalla /IFKCS ungdomsstipendiat 2004/. Ett Stort Grattis Charlotte Kalla från IFKCS.

Fredagen den 14 febr. var en av frågorna i TV-programmet "På Spåret", vem som är IFK Centralorganisationens högste beskyddare. Vinnande laget visste svaret, vår Konung. IFK Norrköping fick också omnämnande i programmet.

G Nordahl-stipendiet2013-11-06
 
Gunnar Nordahl-stipendiet 2013 till IFK Tumba FK
Stipendium ur Gunnar Nordahls minnesfond delas årligen ut till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt har främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
2013 års stipendium har tilldelats IFK Tumba FK för arbetet med kampanjen "Rött kort mot rasism" som bland annat manifesteras genom fotbollsturneringen Tumbakicken. Stipendiet delas ut i samband med Fotbollsgalan i Globen den 11 november.
- Det här är ett föredömligt arbete för att motverka rasism som är helt i linje med UEFA:s resolution "European Football United Against Racism", säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.
- Väldigt roligt och ännu ett fint erkännande för det arbete vi bedriver. Som förening ser vi socialt engagemang som en framgångsfaktor. Vi ska fostra fotbollsspelare som ska fungera i många sociala sammanhang – i föreningen, laget, skolan och i samhället. Då finns det inte plats för rasism, säger IFK Tumba FK:s ordförande Johan Goike.
IFK Tumba FK har 13 ungdomslag och totalt 500 aktiva spelare. Föreningen har tagit beslutet att visa sitt sociala engagemang genom ett aktivt arbete mot rasism.
2009 arrangerade man för första gången ungdomsturneringen Tumbakicken, en turnering som vuxit till att omfatta 80 lag 2013. Mottot för Tumbakicken är "Ge rasismen rött kort" och arrangemanget genomförs med samverkansstöd från Botkyrka kommun, sponsorer och grannföreningar. I år fick samtliga deltagare en medalj utformad som ett smycke med budskapet "ge rasismen rött kort".
IFK Tumba FK:s samhällsengagemang har tidigare även prisats med Mångkulturellt centrums KP Arnoldsonpris samt Stockholms Idrottsförbunds och Svenska Sportjournalistförbundets Fair Play-pris.

Källa: Svenska Fotbollsförbundet


IFK Nyköping 20122013-05-05
 
IFK NYKÖPING Årets IFK-förening 2012
Utförligare text om IFK Nyköping följer

IFK Tumba Fotboll 2013-04-09
 
På Stockholms Distriktsidrottsstämma den 8/4 2013 fick IFK TUMBA Fotboll ta emot det första Fair Play-priset i Stockholmsregionen för Tumbakicken, en årlig fotbollsturnering som är en manifestation mot rasism - Tumbakicken engagerar hela föreningen. IFK Tumbas Lars Sjöberg och Mikael Wassdahl tog emot priset av Stefan Bessman från Stockholms Idrottsförbunds styrelse.

IFK CS gratulerar och önskar lycka till i fortsättningen !!!


Ny ordförande i IFK 2013-03-18
 
Ny ordförande i IFK CS
Vid årsmötet 16 mars bytte Bertil Klasson
ordförande med Erik Lidén i IFK CS. Denne fortsätter i styrelsen som vice ordförande (0rdf i 12 år),
där Bertil Klasson verkat i sex år. Erik kommer från IFK Lund och Bertil Klasson från IFK Lidingö. Erik valdes till ordförande redan 2001.
Protokoll från årsmötet 2013 följer inom kort.

IFK CS kommer att öka kontakterna med
alla IFK-föreningar i Sverige och Finland. Vid årsmötet konstaterades ett vikande intresse trots intressanta föredrag och genomgångar.

Fredrik Bauer 25 0002013-02-24
 
Vid Vasaloppsmålet i lördags fick jag tillfälle att belöna Fredrik med IFK CS ungdomsstipendium på 25 000 kr för 2012
till Morasonen för dennes alpina framgångar under junioråren

Stor publik vid Tjejvasans mål och långa applåder.
Jag fick en grundlig genomgång av Vasaloppets allt större
verksamhet och de olika framgångarna i IFK Moras olika föreningar

Ordf Olle Andersson var sakkunnig guide bägge dagarna i Mora.
Heder och TACK från IFK CS.

Erik Lidén
ordf IFK CS

Årets IFK-förening2013-01-14
 
Sedan 1986 utser Centralstyrelsen Årets IFK-förening. Utmärkelsen är en IFK-fana
och ett diplom. IFK CS överväger också att införa ett penningpris. Från och med verksamhetsåret 2012 får samtliga
IFK-föreningar möjlighet att lämna förslag till Årets IFK-förening. Beslut om detta togs vid CS årsmöte i mars 2012
och förslag skall vara inlämnade senast den 1 februari. En förteckning med beslut och motiveringar från 1986-2011 finns på denna hemsida. Senaste Årets IFK-förening var IFK Haninge som belönades vid en ceremoni på Stockholms Stadion i somras.
Även om denna påminnelse är sen hoppas IFK CS på flera förslag som kan bedömas
enligt de motiv som använts sedan 1986. Läs stadgarna på denna hemsida.
Frågor till IFK CS ordförande Erik Lidén, tel 0708-13 52 80. E-post erikvliden@hotmail.com tar emot förslag.

Fler sidor....
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.