Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

Årsmöte 7 mars 2020
 
Slutord:

Verksamhetsåret 2019 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens historia fortsätter. 224 IFK-föreningar och ca 82 000 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer så också under 2019.

Det har varit enorma framgångar för enskilda och lag i IFK-familjen och det gäller både inom elitidrotten och den stora motionsverksamheten.

Göteborgsvarvet, Vasaloppet och Lidingöloppet är de stora paradnamnen med tusentals IFK-are i de tre tävlingarna.

Ungdomsstipendiater 2019 blev David Århammar IFK Lidingö Friidrott
och Tilde Axelsson Fröjdenlund IFK Växjö Friidrott.

Ungdomsledarstipendium 2019 blev Roger Kårebratt IFK Göteborg Bowling Herr, Ali El-Nazzal IFK Klagshamn, Axel Boden IFK Stockholm Simning och Marlei Gomez IFK Tumba Fotboll.

Förbättring av hemsida, Kamrat-Nytt och FB fortsätter och där hoppas styrelsen på att alla IFK-föreningar kan komma in med material som kan spridas.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla vikten av idrottsarbetet runt omkring i landet, ett arbete som blir allt svårare med den ekonomiska inställning som finns i dagens elitidrott och även motion.

Det blir allt svårare att få ledare och andra funktionärer att ställa upp i föreningsarbetet. De ideellt arbetande ledare och övriga funktionärer är den viktigaste delen av idrottsrörelsen utan Er fanns det inga idrottsföreningar och inga utövare.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Er IFK-föreningar i vårt land och dess medlemmar för goda insatser i stort och smått.

Alla ni har utfört ett värdefullt arbete som i hög grad bidragit till att IFK-namnet, stjärnan och vapenskölden möts med stor respekt i den Svenska
idrottsrörelsen.

Ta hand om varandra

Lidingö 2020 04 13

Eva Blomberg
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.