Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

Årsmöte 11 mars 2017
 
Slutord:
Verksamhetsåret 2016 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens historia fortsätter. 221 IFK-Föreningar och ca 70 000 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer så också under 2016.

Det har givit tillväxt och enorma framgångar för enskilda och lag i IFK-familjen och det gäller både inom elitidrotten och den stora motionsverksamheten.

Göteborgsvarvet, Vasaloppet och Lidingöloppet är de stora paradnamnen med tusentals IFK-are i de tre tävlingarna.

Ungdomsstipendiater 2016 blev Linn Svahn IFK Umeå och Mika Söderström IFK Lidingö Friidrott.

Förbättring av hemsida, CS-Nytt och FB fortsätter och där hoppas styrelsen på att alla IFK-Föreningar kan komma in med material som kan spridas.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla vikten av idrottsarbetet runt omkring i landet, ett arbete som blir allt svårare med den ekonomiska inställning som finns i dagens elitidrott och även motion. Det blir allt svårare att få ledare och andra funktionärer att ställa upp i föreningsarbetet. De ideellt arbetande ledare och övriga funktionärer är den viktigaste delen av idrottsrörelsen utan Er fanns det inga idrottsföreningar och inga utövare.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Er IFK-Föreningar i vårt land och dess medlemmar för goda insatser i stort och smått.

Alla ni har utfört ett värdefullt arbete som i hög grad bidragit till att IFK-namnet, stjärnan och vapenskölden möts med stor respekt i den svenska idrottsrörelsen.

Lidingö 2017 03 26

Eva Blomberg
Ordförande
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.