Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

INFORMATION OCH NYHETER

Verk.ber 20092010-02-26
 
IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA
CENTRALSTYRELSEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för perioden 1/1 – 31/12 2009

Idrottsföreningen Kamraterna lägger sitt 114:e verksamhetsår till handlingarna.
Årsmötet avhölls den 14 mars på Hotell Foresta, Lidingö, Stockholm.
Representanter för 13 föreningar var närvarande vid årsmötet.
Arbetsåret avslutas i samband med årsmöte den 13 mars i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm.

Styrelsen
Efter konstituering har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande Erik Lidén Lund
Vice ordförande Bertil Klasson Lidingö
Sekreterare, CS-nytt Magnus Gärdebring Karlshamn
Kassör Gun Hedrén Askersund
Protokollsekreterare Roland Andersson Täby
Utmärkelser, IFK artiklar Birgitta Westlund Tumba
Utmärkelser, IFK artiklar Anita Söderholm Tumba
Kamratmästerskap, hemsida Veikko Melakari Stockholm
Representant i valberedningen Ingvar Lindqvist Lidingö

Arbetsutskottet har bestått av: Erik Lidén, Bertil Klasson och Gun Hedrén

Hedersledamöter
Hedersordförande Jaakko Bergquist Norrköping
Hedersledamot Orvar Blomberg Lidingö
Hedersledamot Lennart Söderberg Täby
Hedersledamot Per-Åke Wilhelmsson Örby
Hedersledamot Hans Lindström Lidingö

Valberedning
Sammankallande Lars Andersson Tumba
Ledamot Ylva Langermo Lidingö
Ledamot Erik Steen Söderhamn
Styrelsens representant Ingvar Lindqvist Lidingö

Revisorer
Ordinarie Lars Troedsson Lidingö
Ordinarie Rolf Kjellgren Askersund
Suppleant Ulf Karlsson Österåker
Suppleant Lage Ekbohm Lidingö

Sammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft sex protokollförda sammanträden varav ett styrelsemöte avhölls i samband med konferensresa. Därutöver har kontinuerliga kontakter hållits via telefon och E-post. Informella arbetsmöten har vid flera tillfällen avhållits med berörda delar av styrelsen.

IFK – artiklar och utmärkelser
Förlagsverksamheten samt kontakterna med föreningarna har varit goda. Inköpen har hanterats löpande. Bestämmelser och ansökningsblankett för kamratorganisationens utmärkelser har reviderats. Tack vare effektivare upphandling har vi kunnat sänka priserna på några utmärkelser.

IFK- föreningar
Kamratorganisationen omfattar vid verksamhetsårets slut 165 föreningar.


Representationer
Representation har skett hos följande föreningar: Lund, Mora, Sävsjö, Helsingfors, Stockholm.
Erik har vid besök delat ut stipendium till Emelie Wikström, Sävsjö, Angelica Bengtsson, Växjö och Rickard Strath, Lund
Till de föreningar vi inte kunnat besöka och fått inbjudan av har telegram eller gåva skickats.
Ett flertal duktiga IFK- idrottare har under året uppvaktats med blommor och telegram.

Kamratmästerskap
I 2009-års kamratmästerskap i bowling deltog 139 bowlare, 34 damer och 105 herrar, från IFK-föreningarna Borås, Göteborg, Västerås, Stockholm, Umeå, Norrköping, Linköping och från Finland: IFK Helsingfors.

Damklassen: /individuellt Herrklassen: /individuellt
1. Marie Alm IFK Göteborg 849 p 1. Petri Lehtonen IFK Helsingfors 912 p
2. Helena Hofling Bruhns IFK Göteborg 844 p. 2. Martin Johansson IFK Norrköping 902 p
3. Cecilia Ekström IFK Västerås IA 787 p 3. Tommy Hallonqvist IFK Göteborg 895 p

Fullständig resultatlista finns på CS hemsida www.ifkcs.org under rubriken Kamratmästerskapen.
Några andra kamratmästerskap har ej genomförts under verksamhetsåret.

CS-Nytt
Två stycken CS-nytt har skickats ut under perioden, varav det som skickats i februari 2009 också utgör kallelse till årsmötet. Vi började under året att distribuera CS-nytt via E-post till de föreningar som rapporterar sin E-post adress.
Hemsida
Styrelsen har arbetat mycket med att utveckla hemsidan under året. Besöksfrekvensen har varit hög. Betydelsen av en aktuell och informativ hemsida ökar och CS följer med i utvecklingen.

Årets IFK-förening
IFK Sävsjö, med föreningsnummer 79, instiftad år 1924, utsågs på IFK Centralstyrelsens ordinarie styrelsemöte den 24 januari 2009 till Årets IFK-förening 2008 i konkurrens med landets 166 IFK-föreningar.
IFK Sävsjö med 450 medlemmar har stor bredd med åtta sektioner. Klubbtidningen IFK Nytt ges ut fyra gånger per år. Föreningen har efter några svåra ekonomiska år fått ökad stöd från företag på småländska höglandet och från den egna kommunen och har nu en stabil ekonomi.
I den egna slalombacken har stjärnor skapats som Isabell Björk (ungdomsstipendiat 2007) och Emelie Wikström (ungdomsstipendiat 2008). Båda flickorna har sina rötter i Sävsjö.All ungdomsidrott prioriteras. IFK CS delade ut utmärkelsen Årets IFK-förening i samband med föreningens 85-årsjubileum i maj 2009.

Stipendier
Nicklas Bärkroth, IFK Göteborg, får 15 000 kronor
Nicklas Bärkroth är 17 år och bor i Mölndal. Under 2009 har han varit med i IFK Göteborgs allsvenska trupp. 2007 debuterade han i A-laget och var då den yngste spelaren i allsvenskans historia. Nicklas har också spelat i det svenska juniorlandslaget och är där lagkapten. Stipendiet skall användas till körkortsutbildning så att föräldrarna slipper lämna och hämta honom på Ullevi. Utdelning av stipendiet sker vid lämplig allsvensk fotbollsmatch under 2010.
Rickard Straht, IFK Lund, får 10 000 kronor
Rickard är 15 år och tävlar i klassen gravt synskadade (S1/S2). Trots sin mycket begränsade syn tävlar han i löpning från 60 meter upp till 800 meter och hoppar både höjd och längd. Under 2009 har han blivit svensk seniormästare på 200 meter och 400 meter vid tävlingar i Alingsås. Rickard blev svensk ungdomsmästare i längd och på 400 meter redan 2008 i Stockholm. Likaså blev han ungdomsmästare på 100 meter och 400 meter 2009 i Göteborg. Rickards personbästa på 200 meter är 28,37 sekunder och på 400 meter 59,84 sekunder. Stipendiet delades ut vid Sprinterträffen i Lund den 9 januari 2010.
Målet för Rickard under 2010 är att bli uttagen till landslaget för funktionshindrade och att tävla internationellt. På sikt gäller Paralympics i London 2012.

Ekonomi
Beträffande Centralorganisationens ekonomiska ställning hänvisas till Resultat- och
Balansräkningen för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 2009. Samtliga föreningar har betalt sina årsavgifter. Likviditeten har varit god.

Ungdomsstipendiefonden uppgår till oförändrat belopp 300 000 kronor. Fonderat kapital har varit placerad i en Penningmarknadsfond i Swedbank. Årets nettoavkastning uppgår till 5 972 kronor.

Centralstyrelsen föreslår att årets överskott 3 301 kronor jämte balanserat resultat 256 683,60 kronor totalt 259 985,53 kronor överföres i ny räkning.

Övrigt
Utdelande av stipendier och utmärkelsen årets IFK förening ute hos respektive förening eller vid tävling har rönt mycket stor uppskattning och uppmärksamhet i lokalpressen.

Skrivelser till styrelsen har behandlats och besvarats.

SLUTORD 2009

Verksamhetsåret 2009 har lagts till handlingarna och IFK-rörelsens 114-åriga historia fortsätter.
165 IFK-föreningar med 84 577 medlemmar utför varje år stora idrottsprestationer, så också under 2009. Framgångarna gäller både inom elitidrotten och den stora motionsverksamheten. Särskilt ökar intresset för långlopp, både till fots och i skidspåren. Göteborgsvarvet, Lidingöloppet och Vasaloppet är de stora paradnamnen med tusentals IFK-are i de tre tävlingarna. Idrottsintresset i vårt land är stabilt även om ledarrekrytering
stundom är ett problem. Ökad rekrytering av både ledare och aktiva är angeläget.

Även under 2009 var det stora stjärnskottet skidåkerskan och ungdomsstipendiaten från 2004 Charlotte Kalla, IFK Tärendö.
Hon fortsatte att bygga upp sin förmåga inför Vinter-OS i Vancouver liksom kollegan Anna Haag, IFK Mora. Johan Wissman, IFK Helsingborg, vann 400 meter vid inomhus-EM. Ungdomsstipendiaten Angelica Bengtsson, IFK Växjö, noterade 4.37 i stavhopp, världens bästa 16-åring.

IFK:s idrottsverksamhet exponeras flitigt i våra etermedier och tidningar, både juniorer och veteraner syns, hörs och talar väl om traditioner i IFK-leden. IFK Lunds 72-årige höjdhoppare Carl-Erik Särndal hoppade 1.59 (världsrekord) och utsågs till Europas främste
veteranfriidrottare.

Centralstyrelsen fortsätter sin information om föreningskunskap och förnyelse av våra stadgar har fullbordats under 2009. Vi fortsätter att utöka kontakterna mellan CS och de 165 IFK-föreningarna. Hemsida och CS-Nytt har förbättrats och telefonsamtal
och e-postkontakter växer stadigt.

Kontakten med IFK-föreningarna i Finland fortsätter med IFK Helsingfors som den ledande IFK-föreningen i öster. I augusti 2009 arrangerade CS en styrelsekonferens Helsingfors ToR med samtal på Salutorget i Helsingfors, där IFK Helsingfors bjöd på morgonkaffe
och tankar om idrottens framtid utbyttes.

Styrelsen har fortlöpande god kontakt med DFS, Den Fyrauddiga Stjärnans Orden med Huvudlogen i Stockholm och dotterloger i Mariehamn och Helsingfors.
I stort sett hela styrelsen är medlemmar i DFS. Gemensamt vårdar vi också Louis Zetterstens gravplats på Norra Kyrkogården.

Styrelsen utvecklar informationsutbytet med RF och specialförbunden jämte SOK och andra idrottsorganisationer i Sverige.
Särskild kontakt tas med Handikappidrottsförbundet, då CS satsar på sitt ungdomsstipendium även till de funktionshindrade inom idrottsrörelsen. Etik och moral inom hela idrottsrörelsen står högt på agendan liksom juridiska stadgefrågor och vår medlemsservice.
Insatser för att sprida heder och ett gott kamratskap på och utanför tävlingsbanorna intensifieras.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla vikten av det ideella idrottsarbetet, ett arbete som blir allt svårare med den krassa ekonomiska inställning som kännetecknar mycket i dagens elitidrott och ibland även i motionsleden. De ideellt arbetande ledarna, som kan
räknas i många tusental, är alltjämt den viktigaste delen av idrottsrörelsen. Det är av avgörande betydelse att idrottsungdomen tas om hand av ansvarskännande ledare/funktionärer med de ungas och idrottens bästa för ögonen.IFK CS vill framföra sitt varma tack till de 165 IFK-föreningarna i vårt land och de 84 577 medlemmarna för goda insatser i stort och smått. De har alla nedlagt ett värdefullt arbete som i hög grad har bidragit till att IFK-namnet, stjärnan och vapenskölden möts med stor respekt i den svenska idrottsrörelsen.

HEDER och TACK!

Erik Lidén och övriga styrelseledamöter


Uppsala: Årets IFK-f2010-02-22
 
Årets IFK-förening 2009 IFK Uppsala

ÅRETS IFK-förening 2009

IFK Uppsala, IFK-förening nr 5, bildades 1895 och utses till Årets IFK-förening 2009.
Utmärkelsen delas ut den 7 mars på Studenternas i Uppsala.

IFK Uppsala är en av de fyra IFK-föreningar från starten 1895 som finns kvar i IFK-familjen.

Under 2009 avancerade IFK Uppsala till högre divisioner i både fotboll och bandy.
Läs mer på IFK Uppsalas utmärkta hemsida.

IFK-historiker vet att berätta att
IFK Uppsala under sina 115 år har erövrat SM-titlar i bandy 12 gånger från 1907-1933. De 11 första SM-titlarna i bandy togs redan 1907-1920
Endast Västerås SK har fler SM-titlar.

Bandylaget nybildades 2006 och klättrar uppåt, i division 2 sedan 2009. Fotbollen är i division 3, vann div 4 under 2009. Så sent som 2007 var fotbollslaget fortfarande i div 5. Det är i år 93 år sedan som IFK Uppsala spelade i det nationella seriesystemet. Tre SM-finaler i fotboll i början av 1900-talet.
Föreningen har i dag ca 200 medlemmar och många duktiga ungdomar.

IFK CS kan därför med glädje utnämna IFK Uppsala till Årets IFK-förening 2009.

Vi delar ut utmärkelsen den 7 mars kl 17.00 på Studenternas i Uppsala. Särskilt
bjuds Upsala Nya Tidning, UNT, och ABC-Nytt i TV.

IFK Uppsala webadress
www.ifkuppsala.se
Utmärkt hemsida

Stockholm den 22 februari 2010
Erik Lidén
ordf i IFK CS
tel 0708 - 13 52 50

Det finns 165 IFK-föreningar i Sverige med närmare 85 000 medlemmar.
IFK CS har hemsida www.ifkcs.org.
De fyra IFK-föreningar som bildades redan 1895 är förutom IFK Uppsala,
IFK Stockholm, IFK Halmstad och IFK Sundsvall.

Ordförande i IFK Uppsala Per Agius
tel 073-576 65 70
e-post info@ifkuppsala.se

Charlotte Kalla igen2010-02-22
 
I kväll måndag 22 februari smäller det igen i OS. Charlotte och Anna Haag skall i parstafetten försöka betvinga sina konkurrenter. Alla håller tummarna i Sverige och de två IFK-flickorna (Tärendö och Mora) får ett enormt stöd i Vancouver.

LYCKA TILL!!
IFK CS
0708 - 13 52 50

Uppsala: Årets IFK-f2010-02-22
 
För publicering 22 februari

ÅRETS IFK-förening 2009

IFK Uppsala, IFK-förening nr 5, bildades 1895 och utses till Årets IFK-förening 2009. Utmärkelsen delas ut den 7 mars på Studenternas i Uppsala.

IFK Uppsala är en av de fyra IFK-föreningar från starten 1895 som finns kvar i IFK-familjen.

Under 2009 avancerade IFK Uppsala till högre divisioner i både fotboll och bandy.
Läs mer på IFK Uppsalas utmärkta hemsida. IFK-historiker vet att berätta att
IFK Uppsala under sina 115 år har erövrat SM-titlar i bandy 12 gånger från 1907-1933. De 11 första SM-titlarna i bandy togs redan 1907-1920
Endast Västerås SK har fler SM-titlar.

Bandylaget nybildades 2006 och klättrar uppåt, i division 2 sedan 2009. Fotbollen är nu i division 3,
vann div 4 under 2009. Så sent som 2007 var fotbollslaget fortfarande i div 5. Det är i år 93 år sedan som IFK Uppsala spelade i det nationella seriesystemet. Tre SM-finaler i fotboll i början av 1900-talet förgyller statistiken.
Föreningen har i dag 200 medlemmar och många duktiga ungdomar.

IFK CS kan därför med glädje utnämna IFK Uppsala till Årets IFK-förening 2009.

Vi delar ut utmärkelsen den 7 mars kl 17.00 på Studenternas i Uppsala. Särskilt
bjuder IFK CS in Upsala Nya Tidning, UNT, Lokalradion och ABC-Nytt i TV.

IFK Uppsala webadress
www.ifkuppsala.se
Utmärkt hemsida

Stockholm den 22 februari 2010
Erik Lidén
ordf i IFK CS
tel 0708 - 13 52 50

Det finns 165 IFK-föreningar i Sverige med närmare 85 000 medlemmar.
IFK CS har hemsida www.ifkcs.org.
De fyra IFK-föreningar som bildades redan 1895 är förutom IFK Uppsala,
IFK Stockholm, IFK Halmstad och IFK Sundsvall.

Ordförande i IFK Uppsala Per Agius
tel 073-576 65 70
e-post info@ifkuppsala.se

Charlotte KALLA2010-02-15
 
I kväll gäller det för Tärendödottern i OS. Hundratusentals tummar hålls i många svenska hem.
Lycka till Charlotte, kl 19.00 är det dags

Årsmöte 13 mars 20102010-02-07
 
Välkomna landets 165 IFK-föreningar till årsmöte lördag 13 mars kl 10.30 i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan 11 A i centrala Stockholm. Förhandlingar kl 11.00 och 11.30 talar SvD:s förre sportchef Sune Sylvén om bragdmedaljens olika faser i vår idrott, nu och i framtiden.
Cirka 12.30 bjuds alla deltagare på lunch i samma lokaler.
Ev utses årets IFK-förening 2009 strax före årsmötet.
Anmäl gärna deltagande senast 10 mars
till IFK CS ordförande Erik Lidén, tel 0708-13 52 50 eller sekr Magnus Gärdebring, tel 0708 - 98 41 90

V Ä L K O M N A!!!

IFK CS 115 år 1/2 102010-01-31
 
Måndag 1 februari 2010 är en bemärkelsedag i IFK-familjen. Då fyller IFK CS med 165 IFK-föreningar 115 år.

Grundaren Louis Zetterstens grav på Norra begravningsplatsen besöktes redan söndag 31 januari av fem frusna IFK-are.
Ordf Erik Lidén läste några korta kapitel i IFK-historien och satte en vacker blomsteruppsats i blått och vitt framför gravstenen. Blåvita band innehöll texten Idrottsföreningen Kamraterna 1895 - 2010. Kaffedrickning på Karolinska avslutade ceremonien.

Erik Lidén
ordf IFK CS
0708-13 52 50

Angelica mot 455 cm2010-01-26
 
Stavhoppstalangen och IFK:s ungdomsstipendiat 2009, Angelica Bengtsson, numera Hässelby,
siktar högt och vill delta i EM i Barcelona i sommar. UVM avstår hon gärna.
Troligen blir det debatt igen om ungdomar i seniormästerskap.
Läs mera i Anders Lindblads intervju med Angelica i SvD 26 januari 2010

Lundastipendier2010-01-21
 
Lunds kommun delar ut idrottspriser
Fyra idrottare får dela på priset, 10 000 kronor. De fyra är: orienteraren Sanna Linsefors, Lunds orienteringsklubb, löparen Håkan Runvik, IFK Lund, höjdhopparen Ellen Björklund, IFK Lund, och löparen Staffan Ek, Björnstorps IF. Priset höjdes i år från 5 000 till 10 000 kronor, vilket de fyra delar på.

Tumbastipendium2010-01-20
 
Vid handbollsmatchen i Allsvenskan söndagen den 31 januari 2010 med start kl 14.30 (obs! tiden) i Tumba idrottshus mellan IFK Tumba HK och IFK Trelleborg.

I halvtid (c:a kl 15.05) kommer
Fastighetsbyrån (Swedbank) att utdela sitt Ungdomsstipendium på 5 000 kr till Linus Karlkvist, IFK Tumba Handbollsklubb.

Fler sidor....
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.