Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

INFORMATION OCH NYHETER

Besök i Halmstad2016-03-02
 
Centralstyrelsen hade en representant på IFK Halmstads årsmöte den 18/2.
Mötet inleddes med ett trevligt föredrag om Hjalmar Mellander, en IFK:are som tog guld i Extra-OS i Aten år 1906.

IFK Halmstad ordnar en av Sveriges största ungdomstävlingar i friidrott med deltagare från Sverige, övriga norden och USA. 2015 var det 840 deltagare och 1980 starter på två dagar och det krävdes ca. 80 funktionärer.
Åldersspannet är stort, från 9-åringar till seniorer deltar.
Bland dem som tävlar under laxaspelen finns även funktionshindrade och ett antal tävlande deltog i 100 meter rullstol.

Centralstyrelsen önskar IFK Halmstad ett nytt fint friidrottsår!

IFK Halmstads nya styrelse:Från vänster i bild: Anna-Karin Jexe, Mikael Honauer, Per-Ola Åkerman, Johnny Lingstam (ordförande), Thomas Ros, Sebastian Johansson, Niclas Woodbridge.

Hedersomnämnande2016-01-11
 
IFK Tumba Hedersomnämnande - Årets barn och Ungdomsförening i Stockholm 2015Friidrott Veteran SM2015-08-13
 
Veteran SM i friidrott avgjordes i Uddevalla den 24-26 juli 2015.
Veteranidrottarna från IFK Lidingö tog hem inte mindre än 9 medaljer, 4 Guld, 3 Silver och 2 Brons.
Ingvar Lindqvist, en trogen och gedigen IFK-are, sitter i IFK Centralorganisationens valberedning, tog inte mindre än 3 Guld på 100 m, 200 m och på 400 m. Lena Björk tog Guld i diskus, Magnus Nilsson tog silver på 200 m och brons på 100 m och på 400 m. Martin Gidlöv tog silver på 800 m. Eva Krönlein tog silver i längd.
Ett stort grattis till alla veteraner.
IFK Centralstyrelse

IFK Lidingö 2015-03-26
 
IFK Lidingö Friidrott tilldelades den 25 mars 2015 Stockholmsidrottens utmärkelse "ÅRETS BARN- och UNGDOMSFÖRENING" för sitt arbete med att kontinuerligt utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Verksamheten präglas av Riksidrottsförbundets "Anvisningar för barn- och ungdomsidrott" som utgår från idrottens eget idéprogram "Idrotten Vill". Föreningen har som uttalat mål att arbeta med demokrati, delaktighet och involvera ungdomarna i verksamheten - vilket man även gör i praktiken på ett föredömligt sätt. IFK Lidingö Friidrott betonar starkt vikten av att den aktive själv ska få bestämma på vilken nivå hon/han vill träna och tävla - samt möta det behov som varje barn och ungdom har. I Föreningens tonårsprojekt ges fler möjlighet att börja med friidrott högre upp i tonåren.

ELDSJÄLSGALAN2015-03-05
 
Vid Eldsjälsgalan torsdagen den 5 mars gick Priset För Unga Ledare till IFK Arvidsjaur.
IFK Östersund erhöll 100 000 tkr i pris.

STORT GRATTIS TILL ALLA ELDSJÄLARNA SOM FINNS INOM IFK-RÖRELSEN.

IFK CENTRALSTYRELSE

IFK CENTRALSTYRELSE2015-01-06
 
Nu vid och efter årsskiftet är det många föreningar, som ringer och eller skickar mail till oss i IFK Centralstyrelse. Det är frågor angående stadgar, dräktfärger, utmärkelser, jubileum, föreningsnummer, frågor om IFK-föreningar i Finland, fotbollscuper inför året och andra alldagliga föreningsfrågor.
Inför kommande årsmöten, tveka inte att kontakta oss i Centralstyrelsen. Det är glädjande att se, att så många föreningar redan har kontaktat oss.
IFK Centralstyrelse finns här för att hjälpa och stödja alla IFK-föreningar i vårt avlånga land. Vi är idag 250 IFK-föreningar i hela landet och ca 70 000 medlemmar.
Kontaktuppgifterna till Centralstyrelsen finns under meny "Kontakt" på vår hemsida www.ifkcs.org

IFK CENTRALSTYRELSE

Guldregn IFK Lidingö2014-10-18
 
IFK Lidingö SOK fortsätter att imponera inom orientering. Helgen 4-5 oktober avgjordes SM i gren Ultralång vid Skogstibble i Uppland. Det blev guld i damklassen genom Anna Bachman och i herrklassen vann Öysten Kvaal Österbö. Tidigare under året fick klubben guld på långdistans genom Fredrik Johansson och silver och brons på medeldistans genom Helena Karlsson och Annica Gustafsson samt silver och brons i stafetten.
IFK Lidingö SOK fortsatte sin framgångsrika säsong natten mellan lördag och söndag den 25 oktober då klubben försvarade fjolårssegern i 25-manna för herrar i Smålandskavlen.
IFK Centralstyrelse gratulerar till framgångarna.

IFK Centralstyrelse2014-05-11
 
Nu har IFK Centralstyrelse haft sitt konstituerande styrelsemöte efter Representantskapsmötet lördagen den 15 mars 2014. Styrelsens sammansättning och kontaktpersoner kan läsas på hemsidan under rubriken "Kontakt".

IFK Centralstyrelse

Styrelse IFK CS 20142014-03-22
 
ORDFÖRANDE:
Bertil Klasson, IFK Lidingö

Ordinarie styrelseledamöter:
Veronica Andersson, IFK Nyköping
Eva Blomberg, IFK Lidingö
Veikko Melakari, IFK Stockholm
Sylvia Nilsson, IFK Norrköping
Gunnar Ekstedt, IFK Stockholm

Styrelsesuppleant:
Magnus Gärdebring, IFK Karlshamn

Revisor:
Lars Troedsson, IFK Lidingö
Gun Hedrén, IFK Rössjöholm

Revisorsuppleanter:
Gunnar Ståhl, IFK Tumba
Orvar Blomberg, IFK Lidingö

Valberedning:
Ingvar Bergquist, IFK Stockholm
Ingvar Lindkvist, IFK Lidingö

IFKCS Årsmöte 1403152014-02-23
 
Dagordning vid representantskapsmöte
lördagen den 15 mars 2014.

1. Fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet har utlysts
stadgeenligt.
3. Val av mötesordförande och
sekreterare.
4. Val av 2 protokolljusterare och
tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning för
mötet enligt stadgarna.
6. Fastställande av sista datum för
protokollsjustering.
7. a) Föredragning av CS
verksamhetsberättelse för senaste
verksamhetsåret. b)Föredragning av CS
förvaltningsberättelse (resultat- och
balansräkning) för senaste
räkenskapsåret.
8. Föredragning av revisorernas
berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för CS
för den tid revisionen avser. CS-
ledamöter får ej rösta.
10. Beslut om antalet CS-ledamöter
och suppleanter för det kommande
arbetsåret.
11. Beslut om föreningarnas /IA:s
avgift till Kamratorganisationen för
nästkommande år.
12. Fastställande av verksamhetsplan
samt beslut om budget för innevarande
verksamhets- och räkenskapsår.
13. Behandling av CS förslag och i
rätt tid från föreningar/IA inkomna
motioner.
14. Behandling av
förslag/ansökningar om anordnande av
Kamratmästerskapstävlingar.
15. Behandling av ärenden som från
andra organisationer hänskjutits till
CS.
16. Val av Kamratorganisationens och
tillika CS ordförande för en tid av 1
år.
17. Val av halva antalet
styrelseledamöter för en tid av 2 år.
18. Val av styrelsesuppleanter, med
för dem fastställd turordning, för en
tid av 1 år.
19. Val av två revisorer, jämte två
suppleanter för dessa, för en tid av 1
år.
20. Val av valberedning för en tid
av 1 år.
21. Beslut om tid och plats för
nästkommande representantskapsmöte.
22. Övriga ärenden.
23. Mötets avslutning.

Fler sidor....
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.