Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


Nyheter
Påminnelse

Raportblankett och medlemsavgift ska enligt Centralorganisationens Stadgar vara Centralstyrelsen tillhanda senast den 30/4-22. .....

Läs Mer!
Ordförande har ordet
December 2022

Julen är här och för många är det bråda dagar med mycket som ska hinnas med inför alla högtider. Det är också dagar för reflektion kring året som har gått och året som kommer. ...
Läs Mer!
Kamrat-Nytt
Varje år ger Centralstyrelsen ut Kamrat-Nytt. Intressant läsning från hela IFK Sverige.

Läs Mer!Årets ungdomsstipendiat
Här hittar ni tilldelade IFK-ungdomsstipendiater.

Läs Mer!
Årets IFK-förening
Här hittar ni pristagare av "Årets IFK-förening".

Läs Mer!
Årets ungdomsledarstipendiat
Här hittar ni tilldelade IFK-ungdomsledarstipendiater.

Läs Mer!
Följ oss på Facebook!

Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.