Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

Februari 2021
 
Nytt År - nya möjligheter måste vi tro på även om vi har Covid kvar under en tid.

Jag vill tacka för all återkoppling med rapportering och betalningar som har skett redan nu från er föreningar. Det underlättar för oss alla.

Representationsmötet har vi flyttat fram till den 8 maj 2021. Vi hoppas på att vi kan ha det både som ett fysiskt och digitalt möte. Kallelse med föredragningslista kommer att skickas ut senast 3 veckor innan via mail.

Vi har även en Facebooksida där det läggs ut bilder och rapporter på olika
aktiviteter. Gå gärna in och gilla och följ oss.

Ta hand om Er!

Lidingö 2021 02 07

Eva Blomberg
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.