Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

Juni 2021
 
Verksamhetsåret 2020 har lagts till
handlingarna och IFK-rörelsens historia
fortsätter.

215 IFK-föreningar och ca 80 000 medlemmar
utför varje år stora idrottsprestationer.

Under år 2020 har IFK-föreningarna fått
arbeta med att Coronaanpassa både för
träning, tävling och match.

Alla har genom gemensamt ansvarstagande,
möjliggjort att föreningslivet har kunnat
fortsätta i dessa utmanande tider. Alla
har hela tiden följt givna
rekommendationer och riktlinjer.

Det har varit ett tufft år för alla och
inte minst föreningarna både ekonomiskt
och idrottsligt.

Alla våra föreningar har under året visat
en kamratanda och en stor empati för
att ta hand om alla barn och ungdomar.

Ungdomsstipendiat 2020 blev Simon Karlsson
Holmer, IFK Mora Orientering

Ungdomsledarstipendiat 2020 blev Greger
Jönsson, IFK Helsingborg

Styrelsen hoppas på att IFK-föreningarna
kan komma in med material som kan spridas
via media, och vårt nya nyhetsbrev.

Styrelsen vill ännu en gång framhålla
vikten av idrottsarbetet runt omkring i
landet, ett arbete som blir svårare med
den ekonomiska inställning som finns i
dagens elitidrott och även motion.

Det blir allt svårare att få ledare och
andra funktionärer att ställa upp i
föreningsarbetet. De ideellt arbetande
ledare och övriga funktionärer är den
viktigaste delen av idrottsrörelsen utan
Er fanns det inga idrottsföreningar och
inga utövare.

Styrelsen vill framföra sitt varma tack
till Er IFK-föreningar i vårt land och
dess medlemmar för goda insatser i stort
och smått.

Alla ni har utfört ett värdefullt arbete
som i hög grad bidragit till att IFK-
namnet, stjärnan och vapenskölden möts med
stor respekt i den Svenska
idrottsrörelsen.

Ta hand om varandra

Lidingö 2021 06 22

Eva Blomberg
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.