Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

Oktober 2021
 
Äntligen skönjer vi ljuset i våra
föreningar.

Hela IFK-rörelsen brottas med ekonomin i
kölvattnet av pandemin. Ni alla har hittat
lösningar för att hålla i gång
verksamheterna på olika sätt när man blir
tvingad att tänka nytt så går det. Bra
kämpat alla!

Under en dag i augusti satt IFK
Centralstyrelse och hade en framtidsdag.
Många tankar och idéer kom fram som vi
kommer att delge er föreningar inom kort
och där ni föreningar blir delaktiga. Vi
hoppas att ni verkligen deltar för det är
viktigt för oss.

Planering inför 2022 börjar ta fart –
passa på och boka in lördagen den 5 mars
2022 och närvara på IFK Cs
representantskapsmöte.

Fortsätt att vara rädda om varandra för
Corona är inte slut än.

Lidingö 2021 10 04

Eva Blomberg


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.