Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

ÅRETS JUBILARER

2021 års jubilarer!

 
125 årIFK HELSINGBORGStiftad: 1896
120 årIFK UMEåStiftad: 1901
115 årIFK ÖSTERSUNDStiftad: 1906
115 årIFK KARLSHAMNStiftad: 1906
115 årIFK BORGHOLMStiftad: 1906
115 årIFK KRISTINEHAMNStiftad: 1906
115 årIFK RäTTVIK BANDYStiftad: 1906
115 årIFK RäTTVIK FOTBOLLStiftad: 1906
115 årIFK RäTTVIK HANDBOLLStiftad: 1906
110 årIFK NYLANDStiftad: 1911
100 årIFK KARLSKRONAStiftad: 1921
100 årIFK KALIXStiftad: 1921
100 årIFK KLAGSHAMNStiftad: 1921
100 årIFK EMTUNGAStiftad: 1921
100 årIFK FALKöPING FFStiftad: 1921
100 årIFK FALKöPING ISHOCKEYStiftad: 1921
100 årIFK MOCKFJäRDStiftad: 1921
90 årIFK BORLäNGE ALPINStiftad: 1931
90 årIFK NORRKöPING BOWLINGFöRENINGStiftad: 1931
80 årIFK ÖHRStiftad: 1941
80 årIFK EDEBÄCK/UDDEH.Stiftad: 1941
75 årIFK LUDVIKAStiftad: 1946
75 årIFK BJURFORSStiftad: 1946
75 årIFK ÅKULLSJöNStiftad: 1946
60 årIFK DANNEMORA/ÖSTERBYStiftad: 1961

Kommande jubilarer, 2022...

 
125 årIFK HELSINGFORSStiftad: 1897
125 årIFK FALUN ALPINStiftad: 1897
125 årIFK ESKILSTUNAStiftad: 1897
125 årIFK SALAStiftad: 1897
125 årIFK NORRKöPING FKStiftad: 1897
115 årIFK KARLSBORGStiftad: 1907
115 årIFK KIRUNAStiftad: 1907
115 årIFK NORAStiftad: 1907
115 årIFK STRöMSTADStiftad: 1907
115 årIFK BORåSStiftad: 1907
115 årIFK TIDAHOLMStiftad: 1907
115 årIFK SKöVDE FOTBOLLStiftad: 1907
115 årIFK SKöVDE FRIIDROTTSKLUBBStiftad: 1907
110 årIFK VäRNAMOStiftad: 1912
100 årIFK VåMHUSStiftad: 1922
90 årIFK TUMBA FOTBOLLKLUBBStiftad: 1932
90 årIFK TUMBA FRIIDROTTStiftad: 1932
90 årIFK TUMBA HANDBOLLStiftad: 1932
90 årIFK TUMBA HOCKEYStiftad: 1932
90 årIFK TUMBA KAMRATFKLUBBStiftad: 1932
90 årIFK TUMBA SKID- OCH ORIENTERINGSKLUBBStiftad: 1932
90 årIFK ÅRSTADStiftad: 1932
90 årIFK FJäRåSStiftad: 1932
90 årIFK LIDINGö FKStiftad: 1932
90 årIFK LIDINGö FRIIDROTTStiftad: 1932
90 årIFK LIDINGö SKID- OCH ORIENTERINGSKLUBBStiftad: 1932
90 årIFK MALMö HANDBOLLStiftad: 1932
90 årIFK MOTALA BANDYKLUBBStiftad: 1932
90 årIFK MOTALA FOTBOLLStiftad: 1932
80 årIFK GNARPStiftad: 1942
80 årIFK ÖLMEStiftad: 1942
75 årIFK VäSTERåS KONSTåKNINGSKLUBBStiftad: 1947
75 årIFK VISBYStiftad: 1947
50 årIFK SALEMStiftad: 1972
40 årIFK HAMMARöStiftad: 1982
25 årIFK HOLMSUNDStiftad: 1997
20 årIFK MULLSJöStiftad: 2002


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.