Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

ÅRETS UNGDOMSLEDARSTIPENDIAT

 
Årets stipendiater utses årligen av IFK Centralorganisation.

Ansökansblankett finns under menyvalet "Blanketter"

BESTÄMMELSER
för
IFK CS STIPENDIE FÖR UNGDOMSLEDARE

Styrelsen beslöt under 2018 att inrätta ett stipendium för ungdomsledare.

1. Ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar med ungdomar eller en grupp ungdomsledare som tillsammans uppfyller kriterierna
2. Man kan tilldelas stipendiet även om de ungdomar man leder ej haft de bästa resultatmässiga framgångarna.
3. Sökande ska vara ett föredöme och representera IFK:s Kamratanda, stärka gruppen och individen motverka mobbing och främja en drog- och våldsfri miljö.
4. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren/ledargruppen ex fortutbildning som ledare.
5. Förslag till stipendiet kan lämnas av styrelseledamot i IFK:s Centralstyrelse eller av IFK Förening, som fullgjort sina skyldigheter gentemot IFK Centralstyrelse.
6. Ansökan om stipendiet ska vara inlämnat till IFK:s Centralstyrelse senast den 31 oktober året före utdelandet. Ansökan ska innefatta namn, födelsedatum, adress, IFK Förening samt motivering och vad stipendiet ska användas till.
7. Ansökan sker på blankett som finns på IFK Cs hemsida www.ifkcs.org.

FÖLJANDE PERSONER HAR BLIVIT VALDA TILL "ÅRETS UNGDOMSLEDARSTIPENDIAT"2022 Stella Sällström och Emelina Olofsson
Klubb: IFK Umeå
Verksamhet: Friidrott
Motivering:
Övrigt: Stipendiet har delats ut under 2023

2021 Philip Lind
Klubb: IFK Kalmar
Verksamhet: Fotboll
Motivering: Stipendiet kommer att delas ut vid ett bra tillfälle under 2022.
Övrigt:

2020 Greger Jönsson
Klubb: IFK Helsingborg
Verksamhet: Friidrott
Motivering:
Övrigt: Stipendiet har nu utdelats på IFK Helsingborgs Friidrott medlemsmöte den 28 oktober 2021.

2019 Ali El-Nazzal
Klubb: IFK Klagshamn
Verksamhet: Fotboll, Innebandy, pingis
Motivering:
Övrigt: Stipendiet har skickats brevledes då Coronapandemin kom i vägen under 2020

2019 Marlei Gomez
Klubb: IFK Tumba Fotbollklubb
Verksamhet: 1
Motivering:
Övrigt: Stipendiet delades ut den 1 februari 2020 i samband med IFK:s 125-års jubileum.

2019 Axel Bodén
Klubb: IFK Stockholm Simklubb
Verksamhet: 70
Motivering:
Övrigt: Stipendiet delades ut den 1 februari 2020 i samband med IFK:s 125-års jubileum.

2019 Roger Kårebratt
Klubb: IFK Göteborg Bowling Herr
Verksamhet: Bowliing
Motivering:
Övrigt: Stipendiet kommer att skickas brevledes då Coronapandemin kom i vägen under 2020.

Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.