Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

  Påminnelse
 
Raportblankett och medlemsavgift ska enligt Centralorganisationens Stadgar vara Centralstyrelsen tillhanda senast den 30/4-22.

Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.