Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt

  Representantskapsmöte 8 maj 2021
 
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm

* Kl. 10:00 Kaffe och Smörgås
* Kl. 11:00 Mötet Öppnas
* Kl. 13:00 Lunch för samtliga anmälda deltagare

I år har vi ett hybrid möte då man kan välja att delta digitalt eller närvara på plats. Föreningar anmäler sitt intresse via mail till IFK CS sekreterare Anna Lundén, styrelsen@ifkcs.org senast 30 april 2021, anmäl om ni deltar digitalt eller närvarar på plats.

Väl Mött!

IFK Centralstyrelse
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.