Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

  Medlemsavgift och Rapportering
 
Rapportering och betalning av medlemsavgiften ska enligt Centralorganisationens stadgar vara Centralstyrelsen tillhanda senast den 30/4.
Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.